Käyttöehdot

 

Lisenssi:

Ruukku : Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu on ottanut numerosta xx käyttöön allaolevan Creative Commons -lisenssilausekkeen.

Creative Commons License

Kaikki tämän kausijulkaisun sisältö, poissulkien yksittäiset logot, kuvat, ääni- ja videotiedostot ja muut taiteelliset tuotannot on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssin alle.

Eksposition tekijä voi halutessaan lisensoida taiteellisia töitä, joihin hänellä on tekijänoikeudet, Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssin alle.

Lisenssilausekkeeseen sisältyy kuva- ja äänimateriaaliin liittyvä poikkeuslauseke, joka sulkee taiteelliset tuotokset CC:n 4.0 -lisenssin ulkopuolelle. Eksposition tekijä voi kuitenkin halutessaan jättää käyttämättä/ huomioimatta poikkeuslauseketta omistamiensa yksittäisten teosten osalta.

Lisenssi ei koske jo julkaistuja numeroita.

 

Research Catalogue:

Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan möys Research Cataloguen käyttöehtoja. Käyttöehdot on selostettu yksityiskohtaisesti sivustolla kohdassa "Terms of use" http://www.researchcatalogue.net/portal/terms.

 

Tietojen keruu ja säilytys:

Ruukun toimitusneuvosto tallentaa jokaisen vertaisarviointiin hyväksytyn käsikirjoituksen osalta (sähköisessä muodossa) arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat:
  • Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet.
  • Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.
  • Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Tiedekustantaja sitoutuu kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.