Käyttöehdot

RUUKKU noudattaa Research Catalogue -alustan käyttöehtoja. Ne on laadittu suojaamaan intellektuaalista omaisuutta ja edesauttamaan taiteellisen tutkimuksen julkaisemista, jota usein hankaloittavat tekijänoikeuskysymykset. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttöehdot on selostettu yksityiskohtaisesti sivustolla kohdassa "Terms of use" http://www.researchcatalogue.net/portal/terms. Mahdollisten tekijänoikeuksien loukkaamisten käsittelyä kuvataan tarkemmin kohdassa "Copyright" http://www.researchcatalogue.net/portal/copyright.

Tietojen keruu ja säilytys

Ruukun toimitusneuvosto tallentaa jokaisen vertaisarviointiin hyväksytyn käsikirjoituksen osalta (sähköisessä muodossa) arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat:
  • Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet.
  • Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.
  • Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Tiedekustantaja sitoutuu kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.