Ohjeet

Ohjeet tekijöille / kirjoittajille

RUUKUN artikkelit eli ekspositiot toteutetaan Research Catalogue (RC) alustalla, jonka puitteissa tekijä on vapaa laatimaan ekspositionsa haluamallaan tavalla. Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC alustalle http://www.researchcatalogue.net/  Luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Eksposition yleisilmeen ja rakenteen tulisi tukea tutkimusesittelyä ja valottaa taiteellisen toiminnan tutkimuksellista ulottuvuutta. Vihjeitä tekstin, kuvien, äänen ja liikkuvan kuvan esillepanoon löytyy mm. JAR-julkaisun "design guide" ohjeistuksesta. http://www.jar-online.net/app/webroot/uploads/RC-WEAVE_STYLE_GUIDE_1-0.pdf

Ilmiasu on osa ekspositiota ja se myös arvioidaan sen osana. Tekijöitä kannustetaan etsimään rohkeasti ratkaisuja, jotka havainnollistavat parhaiten juuri kyseistä aihetta. Tarkemmat ohjeet rekisteröitynyt tekijä löytää RC:n yhteydestä. http://www.researchcatalogue.net/portal/register

Video-ohjeita eksposition sisäänjättämiseen löytyy täältä (toistaiseksi Englanniksi): https://www.researchcatalogue.net/view/661336/661337

Ohjeet vertaisarvioijille

Kaikki RUUKUN ekspositiot vertaisarvioidaan. Arvioitsijat ovat oman alansa tai taiteellisen tutkimuksen asiantuntijoita ja heidät valitaan erikseen kutakin ekspositiota varten. Taiteellisessa tutkimuksessa taideteokset ja taiteen käytännöt ovat usein tutkimuksen keskiössä ja ekspositiossa taiteellinen ja akateeminen kietoutuvat yhteen. Siksi vertaisarvioitsijoina käytetään sekä taiteilijoita että tutkijoita. Odotamme että arvioitsijat suhtautuvat kriittisesti ja rakentavasti taiteelliseen tutkimukseen ja tarkastelemiinsa ekspositioihin. RUUKKU pyrkii osoittamaan, että tutkijat kykenevät itse ekspositioidensa avulla määrittelemään tavan, joilla kukin tapaus on nähtävissä taiteellisena tutkimuksena.

Vertaisarviointiprosessi on periaatteessa yksipuolisesti anonyymi, eli arvioitsija esittää kommenttinsa anonyymina mutta taiteilija-tutkijan nimi on hänellä tiedossa. Taiteellisesta tutkimuksesta käytävän keskustelun rikastuttamiseksi arviot pyritään myös – arvioitsijan suostumuksella – julkaisemaan kunkin eksposition yhteydessä. Arviointiprosessia kehitetään jatkuvasti. RUUKUSSA on myös käytössä kansainvälinen arviointilomake,  joka on muokattu RUUKUN tarpeisiin sopivaksi.