NR 4
Processen i konstnärlig forskning
Ström – strömvirvel – process
by Annette Arlander, Markus Kuikka
Mina erfarenheter av den konstnärliga processen som musiker inbegriper flera skeden. Som orkestermusiker väckte dels konserter med stark emotionell laddning, där alla uppträdande levde intensivt med, dels vissa perioddirigenters idéer om olika sätt att närma sig genomlysningen av ett partitur hos mig ett behov att söka nya tillvägagångssätt för att förverkliga mig själv som musiker. Läs mer »

Debattinlägg

Inga debattinlägg pä svenska.

 

Aktuellt
24.2.2020
Art of Research conference 2020: Authorship and Responsibility
 
24.9.2019
11th SAR International Conference on Artistic Research