Redaktionsrådet

Varje nummer av RUUKKU har en eller flera ansvariga chefredaktörer. För RUUKKUs verksamhet ansvarar ett redaktionsråd som består av representanter för institutioner som är intresserade av att utveckla den konstnärliga forskningen och experter inom olika områden av den konstnärliga forskningen. Redaktionssekreterare är Jenni Mikkonen, ruukku-journal@uniarts.fi.

 

Redaktionsrådet 2017:
 

Mika Elo (ordförande), professor, Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet

http://www.researchcatalogue.net/profile/?person=5602

Annette Arlander, konstnär, doktor i teaterkonst

http://www.researchcatalogue.net/profile/?person=4072

Susanna Helke, professor, Aalto-universitetet

https://www.researchcatalogue.net/profile/show-person?person=50350

Hanna Järvinen, universitetslektor, Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

http://www.researchcatalogue.net/profile/?person=27954

Esa Kirkkopelto, professor, Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

http://www.researchcatalogue.net/profile/?person=555

Markus Kuikka, Koordinator för påbyggnadsutbildningen, Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet, DocMus-doktorandskolan

https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=97027

Harri Laakso, professor, Aalto-universitetet

http://www.researchcatalogue.net/profile/?person=25199

Maarit Mäkelä, professor, Aalto-universitetet

http://www.researchcatalogue.net/profile/?person=397

Mari Mäkiranta, universitetslektor, Lapplands universitet

https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=51936

Tero Nauha, universitetsforskare, Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

https://www.researchcatalogue.net/profile/show-person?person=26319

Jyrki Siukonen, universitetsforskare, Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet

https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=83768

Eija Timonen, professor, Lapplands universitet

https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=55825

Anu Vehviläinen, universitetslektor, Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet, DocMus-doktorandskolan

https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=214238

Maiju Loukola, universitetsförskaren, ELO / Aalto ARTS Helsinki

https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=37929

Leena Rouhiainen, professor, Performing Arts Research Centre, Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=2260

Tero Heikkinen, postdoktorforskare,  Konstuniversitetet

https://www.researchcatalogue.net/profile/show-person?person=81331