Redaktionsrådet

Varje nummer av RUUKKU har en eller flera ansvariga chefredaktörer. För RUUKKUs verksamhet ansvarar ett redaktionsråd som består av representanter för institutioner som är intresserade av att utveckla den konstnärliga forskningen och experter inom olika områden av den konstnärliga forskningen. Redaktionssekreterare är Kirsi Rinne, ruukku-journal@uniarts.fi

 

Redaktionsrådet 2022:

Maarit Mäkelä, Ordförande, Professor, Aalto-universitetet (RC)

Mika Elo, Professor, Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet (RC)

Harri Laakso, Professor, Aalto-universitetet (RC)

Tero Heikkinen, Postdoktorforskare, Centre for Artistic Research, Konstuniversitetet (RC)

Pilvi Porkola, Postdoktorforskare, University of the Arts Helsinki (RC)

Mari Mäkiranta, Universitetslektor, Lapplands universitet (RC)

Saijaleena Rantanen, Universitetslektor, Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet (RC)