Redaktionsrådet

Varje nummer av RUUKKU har en eller flera ansvariga chefredaktörer. För RUUKKUs verksamhet ansvarar ett redaktionsråd som består av representanter för institutioner som är intresserade av att utveckla den konstnärliga forskningen och experter inom olika områden av den konstnärliga forskningen. Redaktionssekreterare är Kirsi Rinne, ruukku-journal@uniarts.fi

 

Redaktionsrådet 2023:

Harri Laakso, Ordförande, Professor, Aalto-universitetet (RC)

Mika Elo, Professor, Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet (RC)

Pilvi Porkola, Postdoktorforskare, University of the Arts Helsinki (RC)

Mari Mäkiranta, Universitetslektor, Lapplands universitet (RC)

Saijaleena Rantanen, Universitetslektor, Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet (RC)

Arja Karhumaa, Professor, Aalto-universitetet (RC)

Laura Beloff, Professor, Aalto-universitetet (RC)

Matti Tainio, Universitetslektor, Lapplands universitet (RC)

Tuija Saresma, Universitetslektor, Jyväskylä universitet (RC)

Priska Falin, Postdoktorforskare, Aalto-universitetet (RC)

Maiju Loukola, Universitetslektor, Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet (RC)