Research Catalogue (RC)

Research Catalogue (RC) är en öppen och offentlig sökbar databas som arkiverar konstnärlig forskning. RC är också en öppen plattform för självpublicering. För att använda RC för det ändamålet måste man registrera sig. Innehållet i RC bedöms och kontrolleras inte annat än inom ramarna för användarvillkoren, och därför möjliggör RC många olika infallsvinklar till konsten, forskningen och presentationen av dessa.

Referentgranskade publikationer som utgör portaler till RC, som t.ex. RUUKKU, följer däremot sina egna principer för urval och bedömning. Ytterligare information om RC finns på sidorna "About" http://www.researchcatalogue.net/portal/about och "FAQ" http://www.researchcatalogue.net/portal/faq.

Guide (på engelska): https://guide.researchcatalogue.net/
 
Andra tidskrifter som använder Research Catalogue: https://www.researchcatalogue.net/portal/journals