NR 9
Estetiska intra-aktioner
Practicing New Materialisms in the Arts
by Katve-Kaisa Kontturi, Milla Tiainen, Tero Nauha & Marie-Luise Angerer
Begreppet intra-aktion, mest utförligt utvecklat av den amerikanska kvantfysikern, vetenskapsfilosofen och feministiska teoretikern Karen Barad i boken Meeting the Universe Halfway, har det under det senaste årtiondet kommit att utöva ett påtagligt inflytande på samtida teorier och forskning. Detta begrepp är inte bara centralt för Barads egen teori om agentiell realism, vilken strävar efter att ersätta den förmodade åtskildheten mellan världen orden eller världens materiella processer och mänskliga diskursiva innebörder med ett ömsesidigt beroende och samkonstituerande dem emellan. Läs mer »

Debattinlägg

Inga debattinlägg pä svenska.

Aktuellt
15.5.2021
Performance Philosophy Conference postponed to 2022
 
4.1.2021
CARPA 7: Elastic Writing in Artistic Research
 
18.12.2020
ESA-Arts 11th midterm conference (Online) - THE SOCIAL EFFECTS OF ART 9-12 March 2021