NR 9
Estetiska intra-aktioner
Practicing New Materialisms in the Arts
Katve-Kaisa Kontturi, Milla Tiainen, Tero Nauha & Marie-Luise Angerer
Begreppet intra-aktion, mest utförligt utvecklat av den amerikanska kvantfysikern, vetenskapsfilosofen och feministiska teoretikern Karen Barad i boken Meeting the Universe Halfway, har det under det senaste årtiondet kommit att utöva ett påtagligt inflytande på samtida teorier och forskning. Detta begrepp är inte bara centralt för Barads egen teori om agentiell realism, vilken strävar efter att ersätta den förmodade åtskildheten mellan världen orden eller världens materiella processer och mänskliga diskursiva innebörder med ett ömsesidigt beroende och samkonstituerande dem emellan. Läs mer »

Debattinlägg

Inga debattinlägg pä svenska.

Aktuellt
15.11.2023
RUUKKU Inbjudan: Indigeneities
 
12.6.2023
HUB, en ny konstnärlig forskningstidskrift baserad på plattformen Research Catalogue.