RUUKKU 7 Kutsu: Harjoittelu ja harjoittaminen taiteessa

Harjoittelun ja harjoittamisen sekä niiden kautta avautuvan taidon rooli eri taiteen alueilla vaihtelee suuresti. Esiintyvälle taiteilijalle harjoittelu on osa päivittäistä arkea. Muusikolle se on perusrutiini, jota ilman hän tuntee olonsa vajaaksi. Soitto- ja laulutaitoa on pidettävä säännöllisesti yllä, jotta instrumentinhallinta ei katoa. Jos ja kun soittamisesta tulee ammatti, tulee harjoittelusta merkittävä osa päivittäistä elämää hyvin pitkäksi aikaa, ehkä loppuelämäksi. Kuinka löytää itselle sopiva tapa? Harjoittelun ja harjoittamisen tapoja on epäilemättä monia – ehkä yhtä monia kuin tekijöitäkin. Keskittynyt työskentely oman soittimen kanssa voi olla jopa jotain meditaation kaltaista. Mieli, keho, soitin, tila ja teos virittyvät kohtaamaan toisensa ja synnyttämään joka kerta jotain ainutlaatuista.

Tanssijalle ruumis on se instrumentti, jonka hienosyinen tuntemus on taiteellisen työskentelyn perusedellytys. Kuvataiteilija harjoittaa silmän ja käden yhteispeliä sekä käyttämiensä materiaalien tuntemusta. Nykytaiteessa taitojen ja taiteilijana toimimisen suhde on taas pitkälti kontekstisidonnainen asia. Tarvittavat taidot voivat olla esimerkiksi sosiaalisia tai käsitteellisiä. Taitojen kehittäminen ja jopa päämäärähakuinen harjoittelu alkavat usein jo lapsena, monilla muusikoilla jo alle kouluikäisenä, ja ammattiopintojen alkaessa aikuisuuden kynnyksellä säännölliseen harjoitteluun on syntynyt jo kiinteä suhde. Miten taitojen harjoittelu muuntuu taiteen harjoittamiseksi?

Harjoittelu liittyy useimmiten työn alla olevaan teokseen. Teoksista irrallaan voi toki harjoitella kaikenlaisia perustaitoja – kuten asteikkoja, harjoituksia, improvisointia – mutta keskeisin työ kohdistuu teoksiin, joista moni päätyy tarjottavaksi yleisölle. Harjoitellessaan taiteilija työstää päivittäin omaa taidekäsitystään, tulkintaansa työn alla olevasta teoksesta sekä laajemmin, omaa taiteilijuuttaan.

***

Mitä on harjoittelu tai harjoittaminen?

Mitä ja miten harjoitellaan/harjoitetaan?

Miten harjoittelu opitaan?

Millaista on hyvä tai huono harjoittelu?

Mikä on harjoittelun/harjoittamisen merkitys eri taiteissa?

Pyydämme taiteilija-tutkijoilta teemaamme liittyviä ekspositioita ja puheenvuoroja RUUKKU 7 -numeroon. Numeron toimittavat Markus Kuikka ja Anu Vehviläinen.

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC-luetteloon http://www.researchcatalogue.netHuom. Luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Ehdotukset tulee lähettää RC-luettelon kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") 31.7.2016 31.8.2016 mennessä.