RUUKKU KUTSU: HITAUS JA HILJAISUUS

Aikamme yhteiskunnallinen keskustelu kulkee usein tehokkuuden, mitattavien tulosten ja nopeiden ratkaisujen ympärillä. Samanaikaisesti hiljaisuutta ja hitautta korostetaan tai jopa tuotteistetaan hyvinvointipalveluissa, elintarviketuotannossa ja vaihtoehtoisten elämäntapojen narratiiveissa. Tämä teemanumero kysyy, mitä hiljaisuudella ja hitaudella lopulta tavoitellaan ja mitä ne voisivat haastaa. Näkökulmasta riippuen hitaus voi olla joko tavoittelemisen arvoista, tai se voi olla selkeästi puute tai "hidaste" kuten liiallinen byrokratia. Hiljaisuus puolestaan voi muodostua tavoiteltavaksi arvoksi: kukapa ei kaipaisi luonnon tyyntä rauhaa tai liikenteen äänien vaimenemista. Hiljaisuus voi olla myös kommunikaatiota hankaloittava asia tai jopa passiivista vastarintaa, kun esimerkiksi jokin aloite saa vastineeksi pelkän vaikenemisen. Mikä hiljaisuutta ja hitautta kenties yhdistää tai erottaa? Liittyykö hitauteen ja hiljaisuuteen joitakin tietynlaisia tietämisen ja olemisen tapoja? 

Minkälaisia ulottuvuuksia hitaus ja hiljaisuus voivat avata taiteellisessa tutkimuksessa?

Millaisissa yhteyksissä ne voivat ilmetä
- vuorovaikutusprosesseissa?
- tilojen haltuunotossa?
Mitä hiljaisuus haastaa?
Mitä hitaus haastaa?
Miten hiljaisuus tai hitaus haastaa julkisen tilan?
Kuinka tunnistamme hitaat, hiljaiset signaalit
Millaisia ovat hitauteen ja hiljaisuuteen liittyvät epistemologiset käsitteet, millaista esimerkiksi on hidas hiljaisuus tai hiljainen hitaus?
Millaista äänimaailmaa hiljaisuus tai hitaus tuottavat?

Onko hitaus aina hiljaista tai hiljaisuus hidasta??

Teemanumero kutsuu eri alojen taiteilija-tutkijoita tutkimaan hitautta ja hiljaisuutta digitalisoituvassa maailmassa, prosesseissa, yksinään tai yhdessä.

Hitaus ja hiljaisuus -teemanumeron toimittavat Maiju Loukola, Jaana Erkkilä-Hill ja Eija Timonen. Ehdotukset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan Research Catalogue (RC) -julkaisualustaan, http://www.researchcatalogue.net/. Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (katso kohtaa 'register', valitse 'full account'). Ehdotuksissa tulee ilmetä teeman ja sen käsittelyn lisäksi eksposition suunniteltu rakenne RC-alustalla. Valmiit ekspositiot tulee lähettää RC-luettelon kautta (kohdasta 'submit to publication', 'submit unlimited publication to', and 'ruukku') 1.5.2020 mennessä. (UUSI päivämäärä: 31.5.2020) Lisätiedot tarvittaessa: maiju.loukola@aalto.fi

Ehdotusluonnoksista voidaan keskustella 15.4.2020 mennessä. Tässä tapauksessa ekspositio pitää jakaa toimittajien kanssa käyttäen RC:n sharelink-toimintoa. Ota eksposition valikosta 'share', ja ruksaa viimeinen toiminto ('When enabled...'). Huomaa, että varsinaiseen share-asetukseen ei kosketa, ja ekspositio säilyy yksityisenä. Jakolinkin avulla sitä voi esitellä muille ja voit edelleen jatkaa eksposition työstämistä. Vahvista valinta ja lähetä tämä linkki sähköpostitse mukaan toimitukselle menevään sähköpostiin (yllä). Jos tarvitset apua, tiedustele osoitteesta tero.heikkinen@uniarts.fi

Yksityiskohtaiset ohjeet (toistaiseksi vain englanniksi) eksposition jättämiseen ja luonnoksen esittelyyn osoitteesta https://www.researchcatalogue.net/view/661336/661337

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKKUa julkaisevat ja tukevat Taideyliopisto, Aalto ARTS ja Lapin yliopiston taiteen ja muotoilun tiedekunta. Ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. http://ruukku-journal.fi/fi/presentation.