RUUKKU 5 Kutsu:

Tutkimukselliset eleet

Kun tutkimukselliset eleet rakentuvat osaksi teosta, päästään taiteellisen tutkimuksen kannalta äärimmäisen kiinnostavalle alueelle. Perinteisen tieteellisen ajattelun näkökulmasta tutkimuksellinen ele jäsentyy lähinnä tiedollisten intressien perustelluksi ja kriittiseksi artikuloinniksi. Taiteissa tutkimukselliset eleet operoivat kuitenkin paljon laajemmassa maastossa, sillä kumuloituvan tiedon sijaan kyse on usein tiedettävyyden reunaehdoista ellei jopa siitä, mitä ei edes voi tietää. Jo sana "ele" mahdollistaa tämän laveuden: joskus eleen merkitys on täsmällinen, joskus ele on tyhjä. Mutta taiteen näkökulmasta tyhjäkin ele on kuitenkin toimintaa, jolla on muoto ja vaikutus. Sikäli tarkastelemalla eleitä voi huomion kiinnittää sellaisiin asioihin ja ilmiöihin, jotka eivät tulisi näkyviin puhuttaessa vaikkapa metodeista ja metodologioista. 

Taiteellisen tutkimuksen laaja kokemuksellinen maasto tuottaa eleitä, jotka operoivat vakiintuneiden tietorakenteiden katvealueilla monenlaisia tiedollisia kategorioita lävistäen ja kyseenalaistaen. Riskinä ovat eklektisyys, hermeettisyys ja käsitteellinen epätäsmällisyys. Parhaimmillaan tutkimukselliset eleet kuitenkin omaksuvat strategisia muotoja, jotka nivoutuvat luontevasti erilaisiin asiayhteyksiin ja luovat uudenlaisia suhteita asioiden välille. Eleet ovat toimintaa ja avaavat siksi myös kysymyksen taiteen tekijyydestä ja teosten itsensä toimijuudesta taiteellisen tutkimuksen alueella. 

Tämä teemanumero keskittyy pohtimaan ja kartoittamaan niitä operatiivisia strategioita, joiden muodossa taide osoittautuu tutkimuksellisten eleiden vaikutusvaltaiseksi pelikentäksi. Eksposition lähtökohtana voi olla jokin tietty tutkimuksellisen eleen operatiivinen muoto, kuten kääntäminen, mittaaminen, luokittelu, fragmentaarisuus, fiktio tai adaptaatio sekä niiden tiimoilta käyty keskustelu. Se voi myös olla omanlaisensa kokonaisuus, joka demonstroi tutkimukselliset eleensä jollain muulla tavalla.

Expositiot voivat käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

Millaisia eleitä taiteellinen tutkimus performoi?
Taiteen eleet – tutkimuksen eleet?
Millaisiin suhteisiin eleet, sanat ja kuvat asettuvat?
Muodonmuutos eleenä?
Suorittaako taiteilija eleen, vai teos itse?
Kääntäminen tutkimuksena?
Eleiden kulttuurisidonnaisuus?
Manifestit ja eleet?
Ele ja konteksti
Operaatio ja ele?
Vaatiiko ele kääntämistä?

Pyydämme näihin ja muihin samankaltaisiin toivoaksemme lukuisia taiteilija-tutkijoita kiinnostaviin kysymyksiin liittyviä tutkimusesittelyjä, projektiesittelyjä ja puheenvuoroja tähän RUUKUN teemanumeroon. Numeron toimittavat Mika Elo ja Harri Laakso.

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKUN julkaisukielet ovat Suomi, Ruotsi tai Englanti. Katso http://ruukku-journal.fi/. 

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon  http://www.researchcatalogue.net/ Huom. Luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Ehdotukset tulee lähettää RC luettelon kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") 1.6. 2015 mennessä. Pyydämme myös lähettämään abstraktin etukäteen sähköpostitse osoitteisiin mika.elo@uniarts.fi ja harri.laakso@aalto.fi viimeistään 1.5.2015.