RUUKKU 2  - Materiaalisuus taiteellisessa tutkimuksessa

Suhde materiaaliin on taiteen tekemisessä usein keskeinen, oli tuo materiaali sitten sanoja, sointuja tai savea. Materiaalisuus on viime aikoina ollut yleisemminkin tutkijoiden kiinnostuksen kohteena, niin materiaalisen kulttuurin kuin ruumiin materiaalisuuden mielessä. Materialismilla tarkoitamme sekä perinteistä taloudellisten ja tuotannollisten näkökohtien huomioimista että erityisesti ns. uuden materialismin affekteja ja intensiteettejä painottavia lähestymistapoja.

Toisessa numerossaan Ruukku kutsuu eri alojen taiteilija-tutkijat pohtimaan ja esittelemään tutkimuksensa suhdetta materiaan, materiaalisuuteen ja materialismiin niiden eri muodoissa. Näihin keskeisiin, uskoaksemme monia tekijöitä kiinnostaviin teemoihin liittyen toivomme tutkimusesittelyjä, projektiesittelyjä ja puheenvuoroja eri alojen taiteilija-tutkijoilta.

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen luetteloa Research Catalogue (RC). RUUKUN julkaisukielet ovat Suomi, Ruotsi tai Englanti.  RUUKUN ensimmäisen pilottinumeron teema on "Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa tutkimuksessa". Katso http://ruukku-journal.fi/ Ruukun toinen numero, keväällä 2014, jatkaa keskustelua teemanaan "Materiaalisuus taiteellisessa tutkimuksessa". Kutsumme kaikki taiteellisen tutkimuksen tekijät – sekä akateemisen tutkimuksen piiristä että taidekentältä – mukaan luomaan RUUKUSTA kiinnostavan, käyttökelpoisen ja kehittyvän julkaisun.

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon  http://www.researchcatalogue.net/  Huom. Luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register") . Ehdotukset tulee lähettää sekä RC luettelon kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") että sähköpostitse osoitteisiin annette.arlander@teak.fi ja maarit.makela@aalto.fi viimeistään 31.1.2014.