Användarvillkor

RUUKKU följer användarvillkoren för plattformen Research Catalogue. Villkoren har utarbetats för att skydda intellektuell egendom och underlätta publiceringen av konstnärlig forskning, vilken ofta försvåras av upphovsrättsfrågor. Användarna förbinder sig att följa användarvillkoren i och med att de registrerar sig. Användarvillkoren presenteras i detalj på RC:s sida "Terms of use" http://www.researchcatalogue.net/portal/terms. Förfarandena vid eventuella kränkningar av upphovsrätten beskrivs närmare på sidan "Copyright" http://www.researchcatalogue.net/portal/copyright.