Presentation

RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / RUUKKU Studies in Artistic Research  / RUUKKU Tidskrift för konstnärlig forskning

RUUKKU är en mångspråkig, multimedial, tvärvetenskaplig och referentgranskad tidskrift för konstnärlig forskning, lanserad år 2013. Den använder sig av den internationella databasen för konstnärlig forskning Research Catalogue (RC), som möjliggör multimedial publicering. RUUKKUs primära publikationsspråk är finska, svenska och engelska.

RUUKKU ämnar vara en forskningspublikation på toppnivå och delta i arbetet med att utveckla den konstnärliga forskningen som den internationella tidskriften Journal for Artistic Research (JAR) gjort sedan 2010. Samtidigt har RUUKKU en egen publiceringsstrategi, med bland annat temanummer, extra del för att ta upp nya diskussionsämnen, aktuella meddelanden och presentationer av pågående forskning som inte ännu publicerats. Genom att erbjuda möjligheten att använda finska och svenska främjar RUUKKU den inhemska diskussionen inom konstnärlig forskning. I och med de engelska sammandragen och publiceringsplattformen kan de finländska forskarna samtidigt delta i den internationella diskussionen.

Liksom JAR fungerar RUUKKU som en portal som publicerar de expositioner, dvs. forskningsartiklar, som gjorts i RC-katalogen. RUUKKUs särdrag är ett multimedialt publiceringsformat, tvärvetenskaplighet, det finska och svenska språket i en internationell kontext, publicering av referentutlåtanden, samt RC-katalogens sökfunktioner och långtids arkivering.

RC-plattformen administreras av Society for Artistic Research (SAR). SAR grundades 2010 i syfte att publicera tidskriften JAR (Journal for Artistic Research) och administrera plattformen Research Catalogue. Bland medlemmarna i organisationen finns både privatpersoner och institutioner från olika håll i världen. Följande institutioner stöder SAR:

http://www.researchcatalogue.net/portal/members

Ytterligare information om SAR hittar du i följande dokument:

Articles of Association
By-Laws
Minutes of the Foundation 2010

Konstuniversitetet är en portal medlem i SAR. Följande institutioner stöder RUUKKU:

  • Aalto Arts -universitetets högskola för konst, design och arkitektur
  • Fakulteten för konst vid Lapplands universitet
  • Konstuniversitetet