RUUKKU 6 Inbjudan:

Förändring och konstnärlig forskning 

Vårt tema, förändring, syftar på det politiska i konsten, vilket också innebär att man behandlar samhälleliga teman med hjälp av konstnärlig forskning och att man samtidigt söker efter nya, alternativa tolkningar av dem. Olika samhälleliga förändringar pågår hela tiden. Förändringarna kan gälla diskursiva rum, konkreta interventioner, upplevelser eller till exempel marginella framställningssätt. En del av förändringarna är plötsliga, medan andra är förutsebara, som klimatförändringen. 
 
Begreppet politik syftar inte bara på institutionell och offentlig politik, utan gäller också politik på mikronivå och i det personliga livet. Det är frågan om olika människors och samfunds aktiva roll i skapandet av betydelser och betraktelsesätt. Temat förändring fokuserar således på maktförhållanden och hur konsten kommenterar och framställer dessa förhållanden. Det är intressant att undersöka till exempel hur en forskande konstnär förhåller sig till förändringar och vad som överhuvudtaget identifieras som politiskt. Vad är den forskande konstnärens roll som politisk aktör? Måste konsten vara politisk? I dag har framställningar av kön, etnicitet och sexualitet samt djurrätt kommit i förgrunden inom konsten. Andra teman har varit diaspora, nationalism och till exempel klimatförändringen. Dessutom har man diskuterat den forskande konstnärens roll som politisk aktör, och funderat på huruvida en forskande konstnär borde söka efter och förorsaka förändring. 
 
Vårt temanummer bjuder in forskare och konstnärer från olika områden att delta i strävan efter förändring och kampen mellan betydelser samt att med hjälp av konstnärlig forskning reflektera över samhälleliga teman, konflikter och åsikternas mångfald. Vårt temanummer lockar till nya öppningar, innehållsmässigt och formellt fräscha synpunkter som utvidgar användandet av olika uttrycksmedel till nya områden. Vi tar också gärna emot experimentella presentationer och gränsöverskridande forskning till vårt temanummer. 
 
Forskningsexpositioner kan behandla till exempel följande saker:
 
Hur utmanar konstnärliga uttryck och uttrycksmedel förändringen eller till förändring?
Förändring och samhällsengagerad konst?
Transformation och mutation?
Sätt att ifrågasätta? 
Vad är förändring ett svar på?
Vad och hur utmanar förändringen? 
Vad nytt föreslår förändringen?
Intimitet och förändring?
Det personliga och det politiska?
Form, uttrycksspråk och det politiska?
Form som utmaning till förändring?
Vad identifieras som politiskt?
Dem forskande konstnärens roll som politisk aktör?
 
*
 
Vi ber forskande konstnärer om expositioner och debattinlägg med anknytning till vårt tema för det sjätte numret av RUUKKU. Mari Mäkiranta och Eija Timonen är ansvariga chefredaktörer för numret. 
 
RUUKKU är en mångdisciplinär, referentgranskad tidskrift för konstnärlig forskning, lanserad år 2013. Den använder sig av den internationella publiceringsplattformen och databasen för konstnärlig forskning, Research Catalogue (RC), som möjliggör multimedial publicering. RUUKKUs publikationsspråk är finska, svenska och engelska. Se http://ruukku-journal.fi/sv.
 
Vi ber er att utforma era förslag eller utkast till forskningsexpositioner i RC-katalogen http://www.researchcatalogue.net/ OBS. Man måste ha användarrättigheter och vara registrerad för att kunna använda katalogen (se under "register"). Förslagen ska laddas upp i RC-plattformen (under "publish", "submit" och "Ruukku") senast 29.2.2016. Vi ber er också att skicka en abstrakt i förväg per e-post till mari.makiranta@ulapland.fi och eija.timonen@ulapland.fi senast 10.12.2015.