Anvisningar

Anvisningar för konstnärerna / skribenterna

Artiklarna, dvs. expositionerna, som publiceras i RUUKKU skapas i plattformen Research Catalogue (RC ramarna för de möjligheter plattformen ger. Skribenterna ombeds sina artikelförslag eller utkast till expositioner i RC http://www.researchcatalogue.net/. Innan man kan använda katalogen måste man registrera sig och få behörighet (se "register"). Expositionens uppläggning och struktur ska stödja forskningspresentationen och belysa forskningsdimensionen av den konstnärliga verksamheten.

Uppläggningen är en del av expositionen och bedöms också som sådan. Vi uppmuntrar skribenterna att söka djärva lösningar som på bästa sätt åskådliggör ämnet i fråga. Registrerade skribenter kan läsa närmare instruktioner i RC. http://www.researchcatalogue.net/portal/register.

Anvisningar för granskarna

Alla expositioner i RUUKKU referentgranskas. Granskarna är experter inom sitt eget område eller inom konstnärlig forskning och granskarna utses särskilt för varje exposition. I den konstnärliga forskningen står ofta konstverken och den konstnärliga verksamheten i centrum för forskningen, och i expositionerna flätas det konstnärliga och det akademiska samman. Därför används både konstnärer och forskare som granskare. Vi förväntar oss att granskarna förhåller sig kritiskt och konstruktivt till konstnärlig forskning och de expositioner de granskar. RUUKKU vill visa att forskarna själva i sina expositioner kan definiera det sätt på vilket det aktuella fallet kan uppfattas som konstnärlig forskning.

Referentgranskningsprocessen är i princip enkelsidigt anonym, dvs. granskaren ger sina kommentarer anonymt, men han eller hon vet vem konstnären/forskaren är. I syfte att berika diskussionen om konstnärlig forskning strävar vi efter att, med granskarens tillåtelse, publicera referentutlåtandena i samband med expositionerna. Granskningsprocessen utvecklas kontinuerligt. RUUKKU använder också en internationell utvärderingsblankett som har anpassats efter RUUKKUs behov.