« Takaisin

KuvAn tutkimuspäivät 2016

KuvAn Tutkimuspäivät
KuvA Research Days
12–14.12.2016


Exhibition Laboratory (Merimiehenkatu 36, Helsinki)

Taideyliopiston Kuvataideakatemian (KuvA) Tohtoriohjelma järjestää toista kertaa yleisölle avoimet Tutkimuspäivät. Kolmen päivän aikana osallistujat saavat tilaisuuden osallistua KuvAn tutkijoiden, tohtorikoulutettavien ja heidän kutsumiensa vieraiden puheenvuorojen ja esitysten herättämiin keskusteluihin taiteesta ja tutkimuksesta. KuvAn tutkimuspäivät keskittyvät valottamaan, pohtimaan ja problematisoimaan niitä konteksteja, joissa taiteilija-tutkijat toimivat ja ajattelevat.

The Doctoral Programme at the Academy of Fine Arts (KuvA) at the University of the Arts Helsinki arranges for the second time a public event called Research Days. During three days the public will have an opportunity to participate in discussions about art and research generated by talks and presentations by KuvAs Researchers and Doctoral Students as well as guest speakers they have invited. The Research Days illuminate, reflect on, and problematize the contexts in which artist-researchers work and think.

Alustava ohjelma – Preliminary program

MAANANTAI 12.12.2016 MONDAY
The Images, Rituals and Notions of Life and Death
Host: Petri Kaverma

TIISTAI 13.12.2016 TUESDAY
Ecologies of Artistic Research
Host: Mika Elo

KESKIVIIKKO 14.12.2016 WEDNESDAY
Particles – Osista
Host: Maija Närhinen

sekä / and

KESKIVIIKKO 14.12.2016 WEDNESDAY
Poeettinen arkeologia esittää: Deutches Lager
Poetic Archeology presents: Deutches Lager

Host: Jan Kaila