Esittely

RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / RUUKKU Studies in Artistic Research  / RUUKKU Tidskrift för konstnärlig forskning

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, monikielinen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa Research Catalogue (RC). RUUKUN ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi tai englanti.

RUUKKU pyrkii olemaan huipputason tutkimusjulkaisu ja osallistumaan siihen taiteellisen tutkimuksen kehitystyöhön, jota kansainvälinen Journal for Artistic Research (JAR) on tehnyt vuodesta 2010. Samalla RUUKKU noudattaa omanlaistaan julkaisupolitiikkaa, kuten teemanumerot, ja lisäosat kuten keskustelunavauksia sisältävä puheenvuoro osa, ajankohtaisia tiedotuksia sisältävä osa ja tekeillä olevien, ei vielä julkaistujen tutkimusten esittely. Tarjoamalla mahdollisuuden käyttää suomen kieltä RUUKKU kehittää keskustelua kotimaisen taiteellisen tutkimuksen piirissä ja tuo samalla englanninkielisten tiivistelmien ja julkaisualustan myötä suomalaiset taiteelliset tutkijat mukaan kansainväliseen keskusteluun.

JAR:in tavoin RUUKKU toimii portaalina, joka julkaisee siinä julkaistavaksi tarjottuja, RC-luettelossa tehtyjä "ekspositioita" eli tutkimusartikkeleita. RUUKUN erityispiirteitä ovat moni-mediainen julkaisuformaatti, monialaisuus, suomen kieli yhdistettynä kansainväliseen taiteellisen tutkimuksen kontekstiin, julkaistavat vertaisarvioinnit ja RC-luettelon hakutoiminnot sekä pitkän aikavälin arkistointi.

RUUKKU on avoin julkaisu. Vuodesta 2021 lähtien RUUKKU on listattu Directory of Open Access Journals (DOAJ) tietokannassa.
 
RUUKKU käyttää Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan "vertaisarvioitu"-logoa ekspositioiden yhteydessä. Symboli on ollut käytössä numerosta 15 eteenpäin.
 

RC-alustaa ylläpitää Society for Artistic Research (SAR). SAR perustettiin 2010 julkaisemaan kausijulkaisua JAR (Journal for Artistic Research) ja ylläpitämään Research Catalogue –alustaa. Yhdistyksellä on jäseninä sekä yksityishenkilöitä että instituutioita eri puolelta maailmaa. Seuraavat instituutiot tukevat yhdistystä. http://www.researchcatalogue.net/portal/members

Lisätietoja yhdistyksestä löytyy seuraavista asiakirjoista.
Articles of Association
By-Laws
Minutes of the Foundation 2010

Taideyliopisto on SAR:in portaalijäsen. RUUKKUA tukevat seuraavat instituutiot:

  • Aalto ARTS
  • Lapin Yliopiston taiteiden tiedekunta
  • Taideyliopisto