RUUKKU kutsu: Vastuullisuus

Vastuullisuus-teema kytkeytyy keskeisiin vallan, historiallisuuksien, kontrollin, vapauden, saatavuuden ja välittämisen kysymyksiin, jotka tunnistavat sisäistetyn ymmärryksen elämästä planeetallamme yhdessä muiden ihmisten, lajien ja materiaalien kanssa. Taiteellisen tutkimuksen kontekstissa, kollektiivisessa tai yksilöllisessä, vastuullisuuden käsitteen voi nähdä lähtökohtana tai asenteena, joka aktivoi kriittistä ajattelua ja monimuotoisia välittämisen käytänteitä. 
 
Tämän RUUKKU -julkaisun teemanumeron tavoitteena on kannustaa taiteellisia tutkijoita kirjoittamaan moninaisista vastuullisuuden lähtökohdista, ajatuksista, tulkinnoista ja mahdollisuuksista. Vastuullisuuden voi käsittää suhteessa taiteilija-tutkijaan itseensä, taideteokseen tai tuottamiseen. Miten vakiintuneita ajatuksia ja käytänteitä voisi tarkastella uudesta perspektiivistä? Kuinka tuottaa uutta ajattelua, tietoa, kokemusta ja poetiikkaa näistä näkökulmista käsin? Vastuullisuuden voi ymmärtää myös ajankohtaisena asenteena suhteessa tiettyyn tutkimusprosessiin, tai suhteessa laajempiin taiteen, poliittisuuden ja yhteiskunnallisuuden konteksteihin ja alueisiin. Vaihtoehtoisesti, ekspositiot voivat pyrkiä uudelleenmäärittelemään vastuullisuuden käytänteitä: mitä esimerkiksi vastuullisuus tarkoittaisi arkisena käytäntönä aikana, jolloin elämän jatkuminen ja planeetan selviäminen edellyttää välitöntä uudelleenarviointia. Minkälaisia välittämisen, huolehtimisen ja hoivan muotoja elämän jatkuminen planeetallamme edellyttäisi? Mitä mahdollisuuksia taiteellisella tutkimuksella on vaikuttaa vaativiin ihmisen ja ympäristön välisiin kysymyksiin, mukaan lukien ei-inhimilliset toimijat.
 
RUUKKU -julkaisun teemanumero Vastuullisuus täydentää ja jatkaa seitsemännen Art of Research konferenssin teemoja. Konferenssi järjestettiin Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 3.-4.12.2020. Kutsumme nyt kongressiin osallistuneet taiteilija-tutkijat, ja kaikki osallistujat, sekä kaikki jotka aiheesta kiinnostuvat (emme edellytä kirjoittajilta konferenssiin osallistumista) tarjoamaan teemanumeroon soveltuvia ekspositioita.

Numeron toimittavat Mira Kallio-Tavin, Bilge Aktaş ja Maarit Mäkelä.
 
Ehdotukset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan Research Catalogue (RC) -julkaisualustaan, http://www.researchcatalogue.net/. Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (katso kohtaa 'register', valitse 'full account'). 
 
Valmiit ekspositiot tulee lähettää RC-alustan kautta (kohdasta 'submit to publication', 'submit unlimited publication to', ja 'ruukku') viimeistään 30.9.2021 15.11.2021 mennessä. Lisätietoja tarvittaessa Maarit Mäkelältä: maarit.makela@aalto.fi
 

Luonnos-ehdotuksista voidaan keskustella toimittajien kanssa 31.8.2021 mennessä. Tässä tapauksessa ekspositio pitää jakaa toimittajien kanssa käyttäen RC:n sharelink-toimintoa. Ota eksposition valikosta 'share', ja ruksaa viimeinen toiminto ('When enabled...'). Huomaa, että varsinaiseen share-asetukseen ei kosketa, ja ekspositio säilyy yksityisenä. Jakolinkin avulla sitä voi esitellä muille ja voit edelleen jatkaa eksposition työstämistä. Vahvista valinta ja lähetä tämä linkki sähköpostitse mukaan toimitukselle menevään sähköpostiin (yllä). Jos tarvitset apua, tiedustele osoitteesta tero.heikkinen@uniarts.fi

Ohjeita ekposition valmistelemiseen löytyy täältä: http://ruukku-journal.fi/en/instructions   
Yksityiskohtaiset ohjeet (toistaiseksi vain englanniksi) eksposition jättämiseen ja luonnoksen esittelyyn osoitteesta https://www.researchcatalogue.net/view/661336/661337
 
RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKKUa julkaisevat ja tukevat Taideyliopisto, Aalto ARTS ja Lapin yliopiston taiteen ja muotoilun tiedekunta. Ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. http://ruukku-journal.fi/fi/presentation.