English version -->

RUUKKU Kutsu: Taiteilijapedagogiikka

Kutsumme taiteilija-opettaja-tutkijoita pohtimaan pedagogista ajatteluaan ja jakamaan kokeilujaan ja käytäntöjään. Olemme kiinnostuneita taiteellisesta ajattelusta pedagogiikan lähtökohtana sekä siitä, miten opettajan oma taiteellinen praktiikka vaikuttaa opetuskäytäntöihin. Taiteellinen ajattelu voi olla ruumiillista, aistimellista tai symbolista ja perustua kokemukselle ja esikielelliselle ajattelulle. Se yhdistää erilaisia asioita ja liikkuu sujuvasti tiedostamattoman ja tietoisen rajamaastossa. Taiteellinen ajattelu on myös paikantunutta, ja siihen liittyy poliittisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi ekososiaaliset arvot ja tulevaisuustietoisuus ovat osa tämän päivän taidepedagogiikkaa. 
 
Miten taiteilija opettaa ja tutkii? Miten taiteellinen ajattelu voi olla pedagogiikan lähtökohtana, ja miten se toteutuu käytännössä? Miten taiteen tekeminen ruokkii opetusta, ja vastaavasti, miten pedagoginen praktiikka toimii inspiraationa opetuksen käytännöille? Entä miten taiteilijapedagogiikka on suhteessa yhteiskunnallisiin ja ekologisiin kysymyksiin?
 
Perinteisten akateemisten artikkelien sijaan toivomme ehdotuksia, jotka operoivat taiteellisen tutkimuksen kontekstissa, sisältävät auditiivista ja/tai visuaalista materiaalia tai kokeellista kirjoitusta ja käyttävät luovasti hyödyksi Research Cataloguen mahdollisuuksia. 

Ekspositiot voivat käsitellä mm. seuraavia teemoja:
 
    • Taidepedagogiset kokeilut ja käytännöt eri taiteen aloilla, kuten esittävissä taiteissa, kuvataiteessa, musiikissa tai (luovassa) kirjoittamisessa
    • Kriittisen ja feministisen pedagogiikan näkökulmat taideopetuksessa 
    • Taiteilijapedagogiikan ja ympäristöpedagogiikan risteämät
    • Taiteilijalähtöinen ajattelu opetusmenetelmien kehittämisessä 
    • Yhteisöllinen taiteilijapedagogiikka 
  
Teemanumeron toimittavat Pilvi Porkola, Aino-Kaisa Koistinen ja Luis Miranda Guerra.
 
Ehdotukset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan Research Catalogue (RC) -julkaisualustaan, http://www.researchcatalogue.net. Huom. alustan käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (katso kohtaa 'register', valitse 'full account'). Ehdotuksissa tulee ilmetä teeman ja sen käsittelyn lisäksi eksposition suunniteltu rakenne RC-alustalla. Valmiit ekspositiot tulee lähettää RC-alustan kautta (kohdasta 'submit for review', ja portaaliksi 'RUUKKU') 30.11.2024 mennessä. 
  
Ehdotusluonnoksista voidaan keskustella 30.9.2023 mennessä. Tässä tapauksessa ekspositio pitää jakaa toimittajien kanssa käyttäen RC:n sharelink -toimintoa. Ota eksposition valikosta 'share', ja ruksaa viimeinen toiminto ('When enabled...'). Huomaa, että varsinaiseen julkisuus-asetukseen ei kosketa, ja ekspositio säilyy yksityisenä. Jakolinkin avulla ekspositiota voi esitellä muille ja voit edelleen jatkaa eksposition työstämistä. Vahvista valinta ja lähetä tämä linkki sähköpostitse mukaan toimitukselle menevään sähköpostiin (alla). 
  
Numeroon liittyvät tiedustelut ja ehdotusluonnokset: Pilvi Porkola pilvi.porkola@uniarts.fi
 
Jos sinulla on kysymyksiä eksposition rakentamiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä, ota yhteyttä Priska Faliniin: priska.falin@aalto.fi.
 
Yksityiskohtaiset ohjeet (toistaiseksi vain englanniksi) eksposition jättämiseen ja luonnoksen esittelyyn osoitteesta http://ruukku-journal.fi/en/instructions.
 
RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKKUa julkaisevat ja tukevat Taideyliopisto, Aalto ARTS ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.