RUUKKU 3:

Materiaalisuus taiteellisessa tutkimuksessa II

Materiaalisuus on taiteilijan toiminnan ytimessä. Voimme ymmärtää sen konkreettisina tai immateriaalisina aineksina, joista taiteilija teoksensa työstää. RUUKUN toiseen numeroon ehdotetut ekspositiot kytkeytyvät erilaisin sitein ajatukseen materiaalisuudesta: se voi olla läsnä käsitteellisellä tasolla, pyrkimyksenä kohti "pimeää ainetta", tai konkreettisempana kysymyksenä tietyn materiaalin erityispiirteistä ja taiteellisesta ilmaisuvoimasta. Yhtä kaikki, näemme materiaalisuuuden väljänä teemana, jonka alle paikantuu eri tavoin virittyneitä pohdintoja taiteen, tutkimuksen ja materiaalisuuden välisistä kytköksistä.

RUUKUN kolmas numero jatkaa edellisen numeron aiheena ollutta materiaalisuuden tematiikkaa ja kutsuu eri alojen taiteilija-tutkijat pohtimaan ja esittelemään tutkimuksensa suhdetta materiaan, materiaalisuuteen ja materialismiin niiden eri muodoissa. Materiaalisuus on viime aikoina ollut kiinnostuksen kohteena niin materiaalisen kulttuurin kuin ruumiin materiaalisuuden mielessä. Materialismilla tarkoitamme sekä perinteistä taloudellisten ja tuotannollisten näkökohtien huomioimista että erityisesti ns. uuden materialismin affekteja ja intensiteettejä painottavia lähestymistapoja. Näihin keskeisiin, edellisen kutsun perusteella lukuisia tekijöitä kiinnostaviin teemoihin liittyen toivomme tutkimusesittelyjä, projektiesittelyjä ja puheenvuoroja eri alojen taiteilija-tutkijoilta.

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa Research Catalogue (RC). RUUKUN julkaisukielet ovat Suomi, Ruotsi tai Englanti.  Alkusyksystä 2014 ilmestyvän RUUKUN toisen numeron teema on "Materiaalisuus taiteellisessa tutkimuksessa". Katso http://ruukku-journal.fi/ Ruukun kolmas numero, joka ilmestyy loppusyksystä 2014, jatkaa keskustelua samalla teemalla. Kutsumme kaikki taiteellisen tutkimuksen tekijät – sekä akateemisen tutkimuksen piiristä että taidekentältä – mukaan luomaan RUUKUSTA kiinnostavan, monipuolisen ja kehittyvän julkaisun.

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC julkaisualustaan  http://www.researchcatalogue.net/  Huom. Julkaisualustan käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register") . Ehdotukset tulee lähettää sekä RC julkaisualustan kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") että sähköpostitse osoitteisiin maarit.makela@aalto.fi ja jyrki.siukonen@uniarts.fi viimeistään 31.8.2014.