Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa tutkimuksessa

KUTSU TÄYTTÄMÄÄN RUUKKUA!

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittava monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa Research Catalogue (RC). RUUKUN ensisijaiset julkaisukielet ovat Suomi, Ruotsi tai Englanti.

Kutsumme kaikki taiteellisen tutkimuksen tekijät – sekä akateemisen tutkimuksenpiiristä että taidekentältä – mukaan luomaan RUUKUSTA kiinnostavan, käyttökelpoisen ja kehittyvän julkaisun.

RUUKUN ensimmäinen pilottinumeron teema on "Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa tutkimuksessa".

Taiteen ja tutkimuksen yhtymäkohdissa kokemuksen ja kokeellisuuden kysymykset kietoutuvat toisiinsa ja saavat erityisen painoarvon. Useimmat taiteellisen tutkimuksen, tekijälähtöisen tai käytäntöjohteisen tutkimuksen sekä laadullisen tutkimuksen edustajat korostavat tutkijan subjektiivisen kokemuksen ja sen artikuloimisen merkitystä. Taiteilijan oma kokemus on yksi taiteellisen tutkimuksen keskeisiä voimavaroja, taiteellinen tutkimus on usein oman kokemuksen kautta tutkimista. Samalla kokemus on aina myös vieraan kohtaamista ja edellyttää riskinottoa, tunnustelua, koettelua. Kokemus ja siihen liittyvä kokeellisuus tuntuisivat muodostavan taiteen eri aloja tutkimustapoja yhdistävän ulottuvuuden. Mutta miten kokeellinen taide, kokeilevuus ja erilaiset kokeilut artikuloituvat tutkimukseksi? Miten kokemus ja kokeellisuus suhteutuvat toisiinsa taiteessa ja tutkimuksessa? Miten tieto, taito ja tuntu suhteutuvat kokemukseen ja kokeellisuuteen? Miten kokea jotain ennen kokematonta? Milloin rajojen koetteleminen on kokeellista? 

Näihin keskeisiin, uskoaksemme monia tutkijoita koskettaviin teemoihin liittyen toivomme tutkimusesittelyjä, projektiesittelyjä, havainnollisia, kokeellisia tai kokemuksellisia puheenvuoroja eri alojen taiteilija-tutkijoilta. RUUKKU on tilaisuus, jota kannattaa kokeilla!

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon  http://www.researchcatalogue.net/  viimeistään 1.11. 2012. Huom. Luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Lisätietoja: ruukku-journal@uniarts.fi