Three phases of artistic research

Mika Elo About 30 years ago, new research approaches based on artistic practice began to emerge alongside traditional art research. A lively debate took place, especially at art schools that had gained university status, about various combinations of art and research in which art was not just a research object; this debate later grew in different directions. The vocabulary for these new...
Read More About Three phases of artistic research »

Taiteellisen tutkimuksen kolme vaihetta

Noin kolmekymmentä vuotta sitten perinteisen taiteentutkimuksen rinnalle...
Read More About Taiteellisen tutkimuksen kolme vaihetta »

Taiteen ja tutkimuksen yhteistyö lisää sosiaalista kestävyyttä

Taide ja tutkimus luovat reittejä tulevaisuuteen. Ne voivat totunnaisia ajattelutapoja nyrjäyttämällä auttaa näkemään vaihtoehtoja olemassa olevalle yhteiskunnalle ja elämäntavalle. Ne voivat myös luoda turvallisia paikkoja, joissa vaikeita kysymyksiä tulevaisuudesta voidaan pohtia yhdessä.   Nämä paikat voivat olla konkreettisia tiloja, kuten Naapurijurtta (Koneen Säätiö...
Read More About Taiteen ja tutkimuksen yhteistyö lisää sosiaalista kestävyyttä »

Utopioiden paluu ja metodologiset haasteet

Yhteiskunnallisessa todellisuudessa suunnistaminen edellyttää suuntaa näyttäviä ihanteita. Siksi utopioita on tarpeen paitsi luoda ja käyttää, myös ymmärtää ja tulkita. Mutta utopia ei ole tavanomainen tutkimuskohde. Ajatukset paremmasta yhteiskunnasta ovat välähdyksiä ja haaveita: katkonaisia, muuttuvia ja vaikeasti sanoitettavia. Joskus sanat loppuvat, ja tutkimus vaatii luovia keinoja....
Read More About Utopioiden paluu ja metodologiset haasteet »

Utopiakonsultaatio - suuntana mahdoton

Esitystaiteen kollektiivissa Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty Ut
Read More About Utopiakonsultaatio - suuntana mahdoton »
Showing 1 - 5.
Items per Page 5
of 8